2 sider af samme krop

Du kan lære meget af din krop, hvis du bliver bedre til at lytte efter den.
I mine behandlinger kommer vi meget ofte til at snakke om både højre og venstre side af kroppen. Det med at få skærpet sin bevidsthed omkring tilstanden i ens krop og især hvilken side af ens krop der er flest udfordringer med, kan give en helt ny indgangsvinkel til forløsninger.

For eksempel kan du lære rigtig meget om dig og den måde, du lever dit liv på, ved at begynde at lægge mærke til, om du oftere får spændinger i venstre side af kroppen end i højre, eller omvendt.

Vores krop repræsenterer både en maskulin og en feminin side.

Venstre side af kroppen er vores feminine side og har at gøre med intuition og følelser. Den afspejler, hvordan vi har det med give og modtage kærlighed og omsorg, at være kreative og lytte til og stole på vores intuition.

Vores højre side af kroppen er vores maskuline side. Vores “handle og vilje-side”. Denne side af kroppen hænger sammen med at tage beslutninger og føre dem ud i livet. Det er den myndige og intellektuelle del af vores væsen.

Hvis vores feminine side fylder for meget, har vi måske mange gode intentioner, men får aldrig handlet på dem. Er vi derimod alt for dominerede af vores maskuline side, er sikkert vi gode til at handle, men gør det ofte i blinde, da vi ikke lytter til vores intuition og følelser. Det er vigtigt, men ikke altid lige let, at finde en balance, hvor vi lytter til både vores feminine og maskuline side.

Højre og venstre side af kroppen – det ydre og det indre

Udover at følelserne i højre og venstre side af kroppen relaterer sig til vores egen maskuline og feminine side, kan problemer her også fortælle noget om hvorvidt vores smerter og spændinger kommer fra os selv eller udefra. Ligger vi f.eks. under for et stort forventningspres kan vores skuldre tynges ned og blive spændte. Men kommer presset fra os selv eller har vi svært ved at modstå et udefrakommende pres?

Højre side handler således også om de forventninger vi lægger på os selv. Venstre side relaterer sig derimod til det ydre pres, vi har svært ved at bære.

Problemer med vores maskuline og feminine relationer i vores liv

Problemer i højre side af kroppen kan relatere sig til vores mandlige relationer, f.eks. vores far, ægtefælle, chef, kollega e.lign. som vi har problemer med. På samme måde med venstre som afslører problemer i relation til kvinder i vores liv, f.eks. vores, hustru, chef, søster osv.

Opgaven til dig kunne være, at mærke efter i din krop hvilken side du er mest udfordret eller anspændt i og reflektere, om der er noget der kunne give mening i forhold til maskulin og feminin side?

Hilsen Fie

Del denne side

kropsterapi, massage, Oxytocin


Du finder mig på
  • Opus Kropsterapi
  • Hirsemarken 1.B,
  • indgang D 1. sal

  • 3520 Farum
  • CVR 38570935
Kontakt mig på
  • Opus Kropsterapi
  • +45 5069 3268
  • kontakt@opus-kropsterapi.dk
Telefontider
Ingen faste telefontider. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon for at høre nærmere.

© 2018 Opus Kropsterapi